Aktiver kort

Trykk på knappen "aktiver kort" og skriv inn kortnummer, mobilnummer og kode. Det er KUN gavekort kjøpt på nett som må aktiveres. Får du feilmelding: Sjekk saldo før du tar kontakt med kundeservice. Får du opp saldo er gavekortet klart til bruk.

Aktiver kort

Gavekortet har ett års gyldighet fra ladedato.

Bilde av baksiden av kortet.
Bakside av gavekortet hvor du finner kortnummeret.